O firme
Produkty
Referencie
Certifikáty
Kontakt
 
 

Fibrilované vlákna Fibermesh 300ePOPIS
Fibermesh 300 e3 mikrospevňovací systém pre betón – zo 100 % čistého homopolyméru polypropylénu fibrilované vlákna s e3 patentovanou technológiou, ktoré neobsahujú recyklované olefíny a ktoré sú špeciálne komponované a vyrábané v zariadení s certifikáciou ISO 9002 s optimálnou gradáciou pre použitie pre sekundárne spevňovanie betónu pri minimálnom dávkovaní 0,1% (obj.) (1,5 lbs./yrd3, t.j. 0.9 kg/m3) – klasifikované podľa UL. V súlade s Národnými stavebnými zákonmi a ASTM C-1116 Typ III 4.1.3., ASTM C-1116 Performance Level I a Residual Strength (zvyškovou pevnosťou).


FUNKCIA
• alternatívny konštrukčný systém k tradičnému sekundárnemu spevňovaniu v betóne
• potláča a kontroluje tvorbu vnútorného praskania betónu
• spevňuje voči rázovým silám
• spevňuje voči účinku deštrukčných síl (drvenie, trieštenie)
• spevňuje voči materiálovým stratám od abrazívnych síl
• spevňuje voči migrácii vody
• poskytuje zlepšenú trvanlivosť/odolnosť
• poskytuje húževnatosť vytvrdenému betónu
• znižuje plastické zmrašťovanie a praskanie pri sadnutí betónu
• poskytuje zvyškovú pevnosť (polomovú pevnosť)


VÝHODY
Akceptované národnými zákonmi ako alternatívna metóda sekundárneho spevňovania k tradičným systémom – nemagnetické – odolné voči korózii – odolné voči alkalickému prostrediu – nevyžaduje minimálne krytie betónom – je vždy umiestňované v súlade s predpismi – bezpečné a jednoduché použitie – šetrí čas a nepríjemnosti


POUŽITIA
Použiteľné pre všetky druhy (typy) betónov, ktoré vyžadujú húževnatosť, odolnosť voči vnútornému praskaniu a zlepšenú vodotesnosť


PRÍKLADY
dosky na pevnom podloží 
obrubníky 
panely
chodníky 
prefabrikáty 
maltoviny
cesty 
vodné nádrže 
kompozitné stropy
omietky 
krycie vrstvy/potery 
údržbárske práce
svahové kryty
steny
tenké sekcie
striekaný betón


CHEMICKÉ a FYZIKÁLNE VLASTNOSTI
absorpcia negat. (nulová)
špecif. hmotnosť 0.91
dĺžka vlákna gradované
elektr. vodivosť nízka
acidická odolnosť vysoká
odolnosť voči soli vysoká
bod tavenia 324 °F
zápalný bod 680 °F
tepelná vodivosť nízka
alkalická rezistentnosť odolný


TECHNICKÉ SLUŽBY
školení špecialisti Propex sú k dispozícii po celom svete, aby pomáhali a radili v reálnych projektoch. Zástupcovia Propex Concrete Systems Ltd. sa neangažujú ako dozorcovia a poradcovia na projektoch, ale sú výhradne k dispozícii len pre zákazníkov spoločnosti Propex Concrete Systems Ltd.


ÚROVEŇ APLIKOVANIA
Štandartným dávkovaním je pre Fibermesh 300 e3 fibrilované vlákna 1.5 lbs. na kubický yard – odpovedá 0.9 kg/m3 betónu. Pre špeciálne prípady sa spojte so zástupcami Fibermesh pre doporučenie dotýkajúce sa vyššieho dávkovania.


NÁVHR BETÓNOVEJ ZMESI
Fibermesh 300 e3 mikrospevňovanie je mechanickým a nie chemickým procesom. Pridanie Fibermesh 300 e3 fibrilovaného vlákna nevyžaduje dodatočnú vodu ani iné zmeny v návrhu betónovej zmesi pri normálnom dávkovaní.


POSTUP PRI MIEŠANÍ
Fibermesh 300 e3 fibrilované vlákno sa pridáva do miešača pred, počas, alebo po dávkovaní ostatných materiálov betónu. Čas miešania a rýchlosť miešania sú špecifikované v ASTM C-94.


SPRACOVATEĽNOSŤ
S Fibermesh 300 e3 mikro-spevnený betón môže byť spracovaný akoukoľvek dokončovacou technikou. Odkryté frakcie, hladené, alebo nerovné povrchy nepredstavujú žiadny problém.


KOMPATIBILTA
Fibermesh 300 e3 vlákna sú kompatibilné so všetkými prísadami do betónu a vlastnosti zlepšujúcimi chemikáliami, ale nevyžadujú prísady pri práci.


NÁVODY
Fibermesh 300 e3 by nemali byť používané ako náhrada za štrukturálne spevňovanie. Fibermesh 300 e3 by nemal byť použitý ako prostriedok pre znižovanie hrúbky betónu, ako je uvedené v originálnom projekte. Fibermesh 300 e3 by nemal byť použitý pre zväčšovanie rastra deliacich špár ako je navrhované PCA (Portland Cement Association) a ACI (American Concrete Institute) priemyselnými predpismi.


BALENIE
Vlákna Fibermesh 300 e3 sú k dispozícii v rôznom balení. 1.5 lbs. (0.9 kg) vrecia sú štandartným balením. Špeciálne balenia sú k dispozícii pre prepravu nákladnými autami. Vrecia sú ukladané do kartónov a paletizované so zmrašťovacou fóliou.
HomeGalériaO firmeProduktyReferencieCertifikátyKontakt

 2007 © UGS s.r.o. ● UGS CMS - All right reserved
This page is valid XHTML1.0, CSS