O firme
Produkty
Referencie
Certifikáty
Kontakt
 
 

Monofilné vlákna Polymix

 


Polymix – Monofilné vlákna

Sú priemyselné vlákna vyvinuté na zosilnenie betónu. Okrem použitia v monolitických betónových doskách je vhodný aj na zosilnenie cementových poterov a mált.
Vlákna sa v betónovej zmesi rozptýlia ovnomerne a vytvorením hustej priestorovej siete významne obmedzujú tvorbu mikrotrhliniek vznikajúcich v dôsledku zmrašťovania betonu.

Sú odolné voči chemikáliám, zlepšuje bezprašnosť podlahy, ako i jeho odolnosť voči nárazom a oteruvzdornosť.


OBLASŤ POUŽITIA
• Priemyselné podlahy
• Cementové potery
• Kremičité potery
• Sadrové potery
• Ľahčené betóny
• Potery z umelých živíc
• Vákuované betóny
• Suché maltové zmesi
• Prefabrikované betónové prvky, dielce


VLASTNOSTI
• Materiál: polypropylén
• Tvar: okrúhly
• Dĺžka vlákien: 12-20 mm
• Množstvo vlákien: 275 miliónov ks/kg
• Merná hmotnosť: 0,91
• Modul pružnosti: 3500-3900 N/mm2
• Pevnosť v ťahu: 400 N/mm2
• Bod tavenia: 160-170 OC
• Bod vzplanutia: > 320 OC
• Elektrická vodivosť: 0
• Odolnosť voči chemikáliám: dobrá


NÁVOD NA POUŽITIE
Použitie vlákien je jednoduché. Polypropylénové vlákna sa primiešajú k čerstvej betónovej zmesi v betonárke
alebo na mieste použitia v miešačke.

Vlákna sa sa dávkujú po vreciach. Pred použitím ešte raz prekontrolujte predpísané množstvo a kvalitu materiálov.
Papierový obal sa v miešačke úplne zničí. Pre zlepšenie spracovateľnosti sa používa plastifikátor.
Treba zabezpečiť chod miešačky na maximálnych otáčkach. Doba miešania: 7-10 minút.

V betonárke sa materiál primieša k suchej betónovej zmesi, voda sa pridáva potom. Suché miešanie má trvať minimálne 30 sekúnd, po pridaní vody nasleduje ďalšie miešanie po dobu 2-3 minút. Zvláštnu pozornosť vyžaduje správne rozdelenie vlákien.
Doba miešania sa mení v závislosti od výkonu a objemu miešačky a od použitia materiálu.


Dávkovanie: 0,9 kg / m3


Účinky Vlákien na betón:
Výrazne obmedzuje vznik zmrašťovacích trhlín na počiatku tuhnutia, keď betón nie je ošetrovateľný
Zvyšuje rázovú a lomovú húževnatosť betónu.
Zvyšuje vodotesnosť betónu.
Zvyšuje odolnosť voči soliam a mrazuvzdornosť.
Zlepšuje odolnosť voči nárazom v rohoch a na hranách.


BALENIE
900 g papierové vrecká


SKLADOVANIE
Doba použiteľnosti je neobmedzená, nevyžaduje zvláštne skladovanie.
HomeGalériaO firmeProduktyReferencieCertifikátyKontakt

 2007 © UGS s.r.o. ● UGS CMS - All right reserved
This page is valid XHTML1.0, CSS