O firme
Produkty
Referencie
Certifikáty
Kontakt
 
 
Penetrácia podkladu

PRIMER – penetrácia podkladu


POPIS VÝROBKU
Primer je koncentrovaný roztok vodou riediteľný na báze akrylátovej disperzie. Dodáva sa v plastových nádobách, na požadovanú koncentráciu sa riedi priamo na pracovisku. Obsahuje alkalické súčasti, ktoré zabezpečujú dobrú priliehavosť penetrácie k podkladu a tiež vrstvy nanášanej na podklad.

POUŽITIE
Primer je určený na uzatvorenie a spevnenie podkladov z betónu, dreva, keramiky atď. alebo ako spojovací mostík medzi hrubou a jemnou vyrovnávacou vrstvou z materiálov . Zabraňuje úniku vody z nanášaného materiálu do podkladu.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Druh podkladu Pomer riedenia
 Primer : voda
Spotreba v kg/m2
  Betón  1:3 0,15
  Drevo 1:1 0,25
  Pórobetón 1:3 0,20
  Mramor, kameň, keramika
1:1
doplniť posypom
0,20
  Suché porézne povrchy
1.náter 1:5
2.náter 1:3
0,20

APLIKÁCIA
Primer sa nanáša na plochu postrekovačom alebo kanvou s ružicou tak, aby sa na ploche nevytvárali kaluže. Zapracovávanie sa vykonáva mäkkým zmetákom. Správne ošetrený podklad sa vyznačuje hladkým a lesklým povrchom, ktorý zabezpečuje dobrú roztekavosť a priliehavosť materiálov SIMATT . Doba schnutia penetrácie je cca 24 hodín (v závislosti na realizačných podmienkach), doporučujeme v priebehu schnutia zabezpečiť vetranie priestorov. Požadovaná teplota podkladu, Primeru a prostredia v priebehu aplikácie je stanovená v rozmedzí +5 až +25 °C.

BALENIE A SKLADOVANIE
Materiál Primer sa plní do 1, 5 a 25 l plastových nádob. Skladuje sa v uzavretých obaloch , v krytých suchých skladoch pri min. teplote +5ºC.

ČISTENIE
Všetky použité náradia riadne umyť vodou.

TECHNICKÝ SERVIS
V prípade potreby ďalších informácii sa z dôverou obráťte na našich obchodných zástupcov.

ZÁRUČNÁ DOBA
Záručná doba je 6 mesiacov odo dňa výroby. Dátum výroby je vyznačený na obale. Primer obsahuje vodu, nesmie byť v priebehu skladovania alebo prevozu vystavený mrazu.

UPOZORNENIE
Primer je materiál na vodnej báze a pri bežnom použití nie je nebezpečný. Pri práci používajte ochranné okuliare a rukavice. Pri zasiahnutí očí, otvorené oči vyplachujte aspoň 15 minút pod tečúcou vodou. V prípade styku s pokožkou umyte postihnuté miesto vodou a mydlom.


HomeGalériaO firmeProduktyReferencieCertifikátyKontakt

 2007 © UGS s.r.o. ● UGS CMS - All right reserved
This page is valid XHTML1.0, CSS